Dua

The Power of Prayer: Drawing Closer to Allah’s Mercy through Sincere Supplication.

Urdu Translation Duaon mein beshumar taqat hoti hai, jo ek sachay dil se nikli jaati hai, wo kabhi bhi khali nahi jati. Allah Subhanahu wa Ta’ala ne apni rehmat ki barish ki surat mein dua ka zikr farmaya hai. Aur yeh aik aisa wazifa hai jo har shakhs ki zindagi mein ahmiyat rakhta hai. Jab …

The Power of Prayer: Drawing Closer to Allah’s Mercy through Sincere Supplication. Read More »

The Power of Prayer in Manifesting Desires and Aligning Destiny with Faith in Islam.

Urdu translation. To agar Allah tumhare dil mein dua ka khayal la raha hai, to wo tumhe is baat ka ishara de raha hai k abhi bhi sab khatam nahi hua, abhi bhi kunn ki umeed baqi hai, abhi bhi wo tumhare naseeb ko tumhari chahat k mutabiq kar sakta hai” iss jumley mein ek …

The Power of Prayer in Manifesting Desires and Aligning Destiny with Faith in Islam. Read More »

Scroll to Top