Trusting Allah’s Love and Mercy: The Power of Faith in Prayer

Urdu Translations Allah Ta’ala ka apni bandon se muhabbat aur rehmat ka rishta hai. Woh hamari har dua ko sunta hai aur hamari har pareshani ko dekhta hai. Hamari har tarah ki mushkilat aur pareshaniyan Allah Ta’ala ke huzoor mein hazir hoti hain aur woh in sab ka hal bhi apni qudrat aur rahmat se …

Trusting Allah’s Love and Mercy: The Power of Faith in Prayer Read More »