The power of Tahajjud in achieving spiritual growth

Urdu Translations Insan ki fitrat mein hamare ruhani khud ke qareeb jane wali amal ko hum khud-ba-khud pasand karte hain. Tahajjud bhi aisa hi ek amal hai jise Musalman log apne aap ko Allah ke qareeb le jane ke liye karte hain. Tahajjud raat ko Isha aur Fajr ke darmiyan kiya jane wala ek nafli …

The power of Tahajjud in achieving spiritual growth Read More »