The Power and Benefits of Tahajjud Prayer: Strengthening Your Connection with Allah

Urdu Translation Tahajjud namaz, jo raat ke akhri hisse mein parhi jati hai, Allah ke qurb aur rehmat ki ek aisi ibadat hai jis se insan apne dil ki gehrayion se Allah ke qareeb hota hai. Is namaz ki qadr Allah ne Quran mein bhi bayan ki hai. Isi tarah, hamare pyare Nabi Muhammad (S.A.W) …

The Power and Benefits of Tahajjud Prayer: Strengthening Your Connection with Allah Read More »