Tahajjud

The Power of Tahajjud Prayer: Patience and Faith in Allah’s Decisions

Roman Urdu Translations Tahajjud ki dua ek bahut qeemti dua hai jo Quran Majeed ki Surah Al-Najm ke aakhri hisse mein aati hai. Is dua mein musalman Allah Ta’ala se maghfirat, rahmat, duniya aur aakhirat ki bhalai ki dua maangte hain. Albatta yeh durust hai ke hamari duaon ke pooray honay par hamein yaqeen hona …

The Power of Tahajjud Prayer: Patience and Faith in Allah’s Decisions Read More »

The Power and Benefits of Tahajjud Prayer: Strengthening Your Connection with Allah

Urdu Translation Tahajjud namaz, jo raat ke akhri hisse mein parhi jati hai, Allah ke qurb aur rehmat ki ek aisi ibadat hai jis se insan apne dil ki gehrayion se Allah ke qareeb hota hai. Is namaz ki qadr Allah ne Quran mein bhi bayan ki hai. Isi tarah, hamare pyare Nabi Muhammad (S.A.W) …

The Power and Benefits of Tahajjud Prayer: Strengthening Your Connection with Allah Read More »

Scroll to Top