Understanding the Power of Dua: The Gradual Process of Manifestation in Islam

Urdu Translation “Du’aon se foran mojzay nahi hotay” kehna yeh is baat ka zikar karta hai keh dua ibadat ka aham hissa hai, lekin is ki apni hadood hain. Jab hum Allah (Jal Jalaalahu) se dua mangtay hain, to humain iss baat ki poori tarah se samajh honi chahiye keh Allah (SWT) ka faisla humare …

Understanding the Power of Dua: The Gradual Process of Manifestation in Islam Read More »